Entegre Yönetim Sistemi

ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

 

ÖZKA İNŞAAT A.Ş.,  Kalite, Çevre ve İş Sağlığı İş Güvenliği Yönetim Sistemleri’nden oluşan Entegre Yönetim Sistemi’ni, tüm çalışanların katılımı ve ortak çabası sonucunda kurmuştur.

ÖZKA İNŞAAT A.Ş. olarak; müşteri memnuniyetini sağlarken, insana, topluma ve çevreye önem vermek ana ilkemizdir. Bu ana hedefimiz doğrultusunda;

Mühendislik, fizilibite, müşavirlik, etüd ve proje işleri, yol, kavşak, köprü,  metro, bina, uydu kent, konut, toplu konut, okul binaları, hastane binaları, spor kompleksi, alışveriş merkezi, fabrika bina ve tesisleri, dere ıslahı, su ve atıksu şebeke hatları ve kollektörlerinin yapımı ve rehabilitasyonu, altyapı, bayındırlık tesisleri ile sanayi ve turistik tesislerin  inşaat, taahhüt işleri, deniz yapıları inşaatı (liman, iskele, rıhtım inşaatları, marina inşaatı, deniz üstü platform inşaatları, dalgakıranlar, balıkçı barınakları, çekek yerleri, tersane havuzu inşaatları, kıyı koruma, tahkimat, deniz dolguları ve mahmuz işleri , deniz altı boru hatları, deniz içi tüp geçitleri, deniz deşarjı yapıları), boru ve iletim hattı işleri (petrol ve gaz boru hatları ve şebekeleri, su isale hatları), endüstriyel tesis inşaatları (her türlü entegre ve komple endüstriyel tesis ve fabrikalar, petrol ve gaz üretim tesis ve platformları, petrol rafineri ve terminalleri, gaz terminalleri, atık bertaraf etme tesisleri, atık işleme tesisleri, bacagazı arıtma tesisleri) kapsamında;

Kalite politikamız

Yurt içi ve yurt dışı pazarlarında arttırmak için gerekli olan hizmet faaliyetlerini gerçekleştirmek,

Çevresel faktörleri ve iş güvenliği kurallarını göz önünde bulundurarak kalite yönetim sistemi şartlarına uymak ve sürekli iyileştirmeyi sağlamak,

Kalite standartlarımızı en yüksek değerlerde tutarak ve yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Çalışanlarımızın sunduğu hizmetin kalitesini arttırıcı ve kişisel becerilerini geliştirici eğitimler almalarını sağlamak,

Müşteri ihtiyaçlarını ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarına uygun olarak karşılanacağını sağlamak,

Hizmetlerin sunumunu ve uygunluğunu etkileyebilecek risk ve fırsatlar ile müşteri memnuniyetinin artırılması sağlamak,

Müşteri memnuniyetinin artırılmasını ve sürdürülmesini sağlamak,

Toplam kaliteye en ekonomik, en hızlı ve en kısa yoldan ulaşarak hizmet ürettiğimiz tüm kesimlerin güvenini kazanmak ve bunu sürdürebilmek ve sürekli iyileştirmek hepimizin en önemli görevidir.

 

 

Çevre Politikamız

 

Hizmet Faaliyetlerimiz kapsamında,Çalışılan her kuruluşun çevre politikamız doğrultusunda faaliyet göstermesini sağlamak,

Çevre hedeflerimiz doğrultusunda iklim değişikliğinin azaltılması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre bilincinin arttırılması ve yaygınlaştırılması amacıyla İnşaat sektöründe öncü olmak,

Faaliyetlerimiz sırasında yasal mevzuatları takip etmek ve sürekli iyileşme prensibine göre sistemimizi geliştirmek,

Kirliliğin önlenmesine yönelik yasal gerekliklerle beraber yeni teknolojileri takip etmek,

Doğal kaynaklara ve çevreye verilen etkinin en aza indirilmesini sağlamak,

Uygulanabilir şartların yerine getirilmesini sağlamak,

Çevreyi korumak ve kirletmemek için mevcut olan en ileri teknolojileri kullanmak,

Sürekli iyileştirme prensibine göre hareket etmek.

 

İSG Politikamız

Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak verilen hizmetlerin emniyetli işletilmesini sağlamak,

İş ile ilgili yaralanma ve/veya sağlık bozulmalarını önlemek için sağlıklı ve güvenli çalışma koşulları sağlamak,

Yaralanmaları ve sağlık bozulmalarını önleyerek, İSG yönetiminin ve İSG performansının sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can kaybını önlemek, gerekli personel eğitimlerini vermek,

Mevzuatlar çerçevesinde hizmet tesis ederken gerek personelimizin gerekse yararlanıcılarımızın memnuniyetini en yüksek seviyeye taşımak,

Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve İSG risklerini azaltmak

Yasal gereklilikleri yerine getirerek, uluslararası ve ulusal standartlara uygun hizmetleri yaparak öncü bir şirket olmak

Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi devamlı güncelleyerek standartları en üst seviyede tutmak,

Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,

Acil durum müdahale planının oluşturulması ve gerekli insan kaynağının ve diğer donanımların devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız olarak tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılmasını sağlamak,

Özka İnşaat çalışanları; Takım ruhunun vereceği güç ile çalışarak Özka İnşaat  bir dünya markası haline getirmek amacıyla sürekli başarıyı hedeflemişlerdir.

 

 

 

 

GENEL MÜDÜR