Ezine Ayvacık Arası Yol İnşaatı

İşveren/İdare

T.C. Karayolları Genel Müdürlüğü

Proje Adı

Çanakkale - Ezine - Ayvacık Yolunun Km:0+000 - 63+670 Kesiminin Yapım İşi

Proje Kapsamı

Yol yapım işleri

Sözleşme Tarihi

24.12.2010

Açıklama

Proje kapsamında toprak işleri, sanat yapıları, üstyapı işleri, tünel, viyadük ve köprü imalatları yapılmıştır.